Visie en werkwijze

undefinedMet Derksen Advies en Training ben ik gericht op ondersteuning van de mogelijkheden van mensen om vorm te geven aan een eigen, persoonlijke en professionele manier van werken. Steunen en sturen van mensen die werken, in onderlinge afhankelijkheid, aan zichzelf zijn. Deze altijd aanwezige verbondenheid met elkaar geeft een dynamische spanning tussen “jezelf zijn” en “erbij horen” die ik terugzie in allerlei vormen van zorg, samenwerking en communicatie. 

Deze dynamiek zorgt voor eigen leiderschap, een belangrijk vertrekpunt in leren, ontwikkelen en groeien. Het gedachtegoed van Ruth Cohn, de Themagecentreerde Interactie biedt de mogelijkheid hieraan concreet, resultaatgericht te werken.

Ruth Cohn

undefinedTGI

Derksen Advies en Training werkt in scholing en begeleiding vanuit Themagecentreerde Interactie (TGI). Hiermee benut ik een krachtige methodiek voor het leiden van groepen en teams. TGI verbindt persoonlijk leiderschap met professioneel werken, bevordert creativiteit en maakt levendige leerprocessen mogelijk

Vierfactorenmodel

undefinedMethodisch uitgangspunt is hierbij het vierfactorenmodel. Dit betekent dat ik vragen en situaties in scholing en begeleiding over zorg, samenwerkings- of leiderschaps steeds vanuit vier kanten benader:

  • De mensen als individu (ik)
  • De samenwerkingsprocessen in de groep (wij)
  • De taak die gerealiseerd moet worden (het)
  • De context waarbinnen gewerkt wordt (globe)

Deze vier factoren zijn gelijkwaardig aan elkaar en beïnvloeden elkaar in onderlinge samenhang. Dat betekent dat zij ook in die samenhang benaderd moeten worden. Het ontwikkelen van deze integrale blik en hoe daarin te interveniëren komt in al onze scholing en begeleiding aan bod. Het ondersteunt ieder die zich de vraag te stelt: wat is op dit moment werkelijk aan de orde? En waar kan en moet ik verantwoordelijkheid voor nemen? 

Het 4factorenmodel biedt een kompas dat richting geeft aan leer- en ontwikkelingsprocessen. 

Bekijk het aanbod