Teamrollen

undefinedEen team kan zeer uiteenlopende, complementaire kwaliteiten bijeenbrengen. Samenwerken is de logische manier om tot synergie te komen: een geheel dat meer kan zijn dan de som der delen. Samenwerken houdt in het aangaan van, en omgaan met, onderlinge afhankelijkheden. Het houdt in dat men ruimte schept voor ieders inbreng en richting geeft aan de inspanningen van het geheel. Dat er een besef is van een gezamenlijk doel en een bereidheid om verantwoordelijkheden te delen. Samenwerken is de kunst van het omgaan met de verschillende karakters. 

Zo kunnen samenwerken vraagt ook, het kunnen beschikken over een gezamenlijke taal. Met Teamrollen heeft u de beschikking over een praktisch en constructief model dat een aantal begrippen en technieken omvat die dienen om inzicht te verschaffen in hoe teams werken en hoe hun effectiviteit vergroot kan worden.

Teamrollen helpen te begrijpen hoe deze karakters werken en interacteren. Het maakt duidelijk wat ieders beste rol en bijdrage is, verheldert de relaties en versterkt de onderlinge betrokkenheid.

De 1-daagse workshop Teamrollen

Het voornaamste doel van een workshop is het verdiepen van het inzicht en het vergroten van de vaardigheid (en het plezier) in het omgaan met de verschillende karaktertypen, die samen een team kunnen vormen. De workshop maakt duidelijk wat ieders beste rol in een team is en wat men van anderen verwachten mag. De workshop draagt daarnaast ook bij aan het gevoel een team te zijn en aan de overtuiging dat het men gebruik kan maken van elkaars kwaliteiten.

De workshop geeft deelnemers:

  • Zicht op de eigen bijdrage en rol bij het werken in teams,
  • inzicht in en respect voor complementariteit,
  • een taal om met elkaar over (de relaties met) elkaar in gesprek te kunnen gaan,
  • oefensituaties om de eigen rollen, en die van anderen te herkennen, “te managen” en te waarderen.

Hoe is de workshop teamrollen opgebouwd

Vooraf maken we, met behulp van Interplace, van iedere deelnemer een inschatting van de aanwezige teamrol(len). Deze inschatting kunnen we, indien gewenst, koppelen aan een teamprofiel, zodat een beeld ontstaat van de combinatiemogelijkheden in het team. Of een koppeling met een functieprofiel, bijvoorbeeld dat van een projectleider, zodat kwaliteiten en ontwikkelpunten daarin voor de deelnemer zichtbaar worden.

Deze inschatting gebeurt met een 360 feedback instrument met behulp van een korte vragenlijst. Deelnemers sturen deze in voor de start van de dag. Iedere deelnemer ontvangt een persoonlijke uitwerking van zijn/haar teamrollen tijdens de workshop.

De workshop zelf is opgebouwd uit vier thema’s

1e thema

“In het teamrol verhaal herken ik mijn en jouw profiel”.
De achtergronden van het teamrol model, met aandacht voor het ontstaan, verschillende rollen en karakter. Gebruik en mogelijkheden van het model leren kennen. Deelnemers maken op grond hiervan een inschatting van eigen rollen en van rollen van collega’s.

2e thema

“Ik zie, zie in jou…..”
Met behulp van een feedback spel benoemen teamleden bij elkaar kwaliteiten en bijdragen in de samenwerking. Hierna vergelijken we de uitspraken van het team en de uitslagen van Interplace met elkaar.
Teamrollen van de verschillende teamleden worden met elkaar uitgewisseld en besproken.

3e thema

‘Taak P’
Interpreteren van interactie met behulp van ‘teamrollen’ als referentiekader. Deze oefening helpt bij het leren herkennen van teamrollen aan hun stijl van communiceren.

4e thema

‘Stokkenoefening’
Een “bezemspeelse” oefening waarin de deelnemers met elkaar samenwerken en een probleem oplossen met behulp van in het team aanwezige kwaliteiten.

De oefensituaties van de verschillende blokken worden met deelnemers gericht nabesproken om naast het plezier in het werken met teamrollen ook de met de workshop beoogde kennis aan te brengen en inzichten mogelijk te maken.

Een kennismaking met Teamrollen kan op maat voor u worden gemaakt.

Overzicht trainingen

Neem contact met mij op