Samenwerken met karakter

Het scholingstraject “Samenwerken met Karakter” biedt gelegenheid om inzicht te krijgen en te vergroten van de vaardigheid (en het plezier) in het omgaan met de verschillende karaktertypen, die samen een team vormen. Het traject maakt duidelijk wat ieders beste rol in een team is en wat men van anderen verwachten mag. De scholing geeft een krachtige impuls aan het gevoel een team te zijn en aan de overtuiging dat het werken kan. 

Het scholingstraject is geschikt voor elk samenwerkingsverband; projectteams, managementteams en afdelingsteams.

Teamrolmodel van Belbin

Derksen Advies en Training gebruikt hierbij het teamrolmodel van Belbin. 
Met teamrollen vergroten teams effectiviteit en het prestatievermogen, maken teams openlijke en vage problemen zichtbaar en hanteerbaar. Het scholingstraject helpt om de betrokkenheid op elkaar te versterken.

Het scholingstraject heeft tot doel deelnemers

  • Bewust te maken van hun rol en bijdrage bij het werken in teams,
  • Inzicht te geven in en respect te kweken voor complementariteit,
  • Een taal aan te reiken om met elkaar over (de relaties met) elkaar in gesprek te kunnen gaan,
  • Oefensituaties aan te reiken om de eigen rollen, en die van anderen te herkennen, “te managen”

Waar uit bestaat een teamrol scholing

Iedere teamrol traject wordt in overleg met de opdrachtgever en het betrokken team samengesteld. Globaal ziet een teamrol scholing er als volgt uit:

  • Dagdeel 1: de achtergronden van teamrol management, de filosofie, theoretische uitgangspunten en praktijk.
  • Dagdeel 2: het afnemen van een deugdelijk assessment van alle teamleden, zodat hun teamrollen bekend worden. Dit kan o.a. met Interplace, een 360º feedback-systeem,
  • Dagdeel 3: het individueel terugkoppelen van de gevonden teamrollen en een gezamenlijke sterkte/zwakte-analyse van het team.
  • Dagdeel 4: oefeningen in het herkennen en gebruiken van teamrollen.
  • Dagdeel 5: het leggen van verbanden tussen de actualiteit van het team en de teamrollen.

Welke rol kan deze scholing hebben bij het verder ontwikkelen van leiderschap in uw organisatie of team, ik kom er graag met u over praten. Vraag hier een oriënterend gesprek bij mij aan.
Derksen Advies en Training is aangesloten bij het Teamrol Gilde. Het Gilde is een samenwerkingsverband van trainers en adviseurs die, volgens bepaalde professionele uitgangspunten en opvattingen, werken met het Teamrol-model.

De leden van het Teamrol Gilde hebben de Masterclass gevolgd en zijn geaccrediteerd tot het zelfstandig geven van de Belbin Groen Teamrol-training. Zij komen geregeld samen voor intervisie, try-outs, intercollegiaal consult en productontwikkeling.

Overzicht trainingen

Neem contact met mij op