Werken als Eerst Verantwoordelijke

In de scholing Werken als Eerst Verantwoordelijke leer je om alle taken uit te voeren die bij de rol van zorgcoördinator horen. De scholing wordt op maat samengesteld wat betreft omvang en onderwerpen. Zo kan ik met scholing "Werken als Eerst Verantwoordelijke" aansluiten bij de ontwikkelingen in de betrokken zorgorganisatie: Samenwerken aan de volgende stap richting een passende kwaliteit van zorg en dienstverlening 

Leer en ontwikkel trajecten die ik op deze manier met zorginstellingen vorm geef bestaan vaak uit twee delen:

 • Compacte en praktijkgerichte scholing en uitwisseling in een leergroep met collega’s
 • Leren op de werkplek met directe collega’s en geleide reflectie op de toepassing en gebruik van de in scholing aangereikte competenties

Scholing kan onderwerpen bevatten als:

 • Coördinatie en continuïteit van de zorg
 • Ondersteunen van cliënten bij het ervaren van kwaliteit van bestaan
 • Multidisciplinair overleggen
 • Methodisch werken
 • Communicatie en onderhandelen
 • Visie op zorg: Vraaggericht werken/ de cliënt centraal
 • Problemen signaleren en oplossen
 • Gebruiken van ZZP ter ondersteuning van de autonomie van cliënten
 • Leidinggeven aan de uitvoering zorgverlening met een team
 • Maken van afspraken met de cliënt en vastleggen in een Zorgleefplan

Altijd in overleg en afgestemd met de opdrachtgever: zo wordt een scholing het maatwerk dat u ook aan uw cliënten wil bieden: vraag gestuurd. 

Werkwijze in de scholing

Praktijkopdracht:

 • Het uitvoeren van een ‘huiswerkopdracht’ is een sterk leermiddel.
 • De opdracht is gekoppeld aan de competenties uit het landelijk EVV-profiel die tijdens scholing centraal hebben gestaan. De deelnemer maakt naar aanleiding van de scholing een praktijkopdracht. Het (reflectie) verslag hiervan bespreekt de deelnemer met zijn/haar leidinggevende. Zo ontvangt de deelnemer feedback en is er de gelegenheid om ontwikkelpunten af te spreken. Daarnaast is het mogelijk dat ik als opleider feedback geef op het verslag met tips om in de praktijk te gebruiken.
 • De opdracht kan ook de volgende lesdag worden besproken om de verbinding tussen theorie, training en praktijk te maken.

Oefenen met acteur

 • Verschillende communicatieve vaardigheden worden geoefend, waarbij de deelnemer bijvoorbeeld in gesprek met ‘een cliënt’ (delen van) de vraag van een cliënt in kaart brengen volgens de methodiek van het zorgleefplan (de domeinen).
 • Deelnemers hebben de gelegenheid “lastige” gesprekken en met voor hen “lastiger” mensen te oefenen, nieuw gedrag uit te proberen en feedback te krijgen vanuit verschillende posities.

Omvang van de scholing

Variërend van enkelen dagdelen tot meerdere dagen

Voor wie

Bestemd voor medewerkers in intra en extramurale dienstverlening voor ouderen, thuiszorg, mensen met een verstandelijke beperking. 

Ik kom graag met u verder praten over een invulling die bij u past. Vraag hier meer informatie of om een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Overzicht trainingen

Neem contact met mij op