Werken aan passend leiderschap

Een Werkplaats is volgens woordenboek een plaats met machines en gereedschappen waar je ambachtelijk werk doet.

Wij zien een Leiderschapswerkplaats als: 
   Een gelegenheid om samen met anderen, collega’s, ‘ambachtelijk’ te werken aan het (verder) ontwikkelen   
   van leiderschap. 
   Aan de hand van verschillende thema’s werken aan het neerzetten van passend leiderschap.
   Combineren van eigen inzichten met de ervaringen, theorie en de intuïtie van anderen
   Ontwikkelen van concrete stappen voor de eigen praktijk.

Deelnemers aan Leiderschapswerkplaats werken met elkaar aan eigen vragen op het terrein van Leiderschap. Groepen bestaan uit 8 personen die met elkaar, gemiddeld in vijf bijeenkomsten van een dagdeel werken aan concrete vragen rond het leiderschap in een veranderend welzijns- en zorglandschap als dynamische context.
We begeleiden deze werkplaatsen met Thema gecentreerde interactie en bieden actuele ‘papers’, recente inzichten als gereedschap ambachtelijk werken aan het verdiepen van je leiderschap. 

Iedere groep bieden wij een vaste begeleider en zo nodig een inhoudelijk expert. 
De leiderschapswerkplaats is een gelegenheid om binnen en buiten de eigen organisatie, en dagelijkse praktijk concreet aan de slag te gaan en nieuwe wegen te verkennen in het ontwikkelen van leiderschap. 

Op dit moment staan er verschillende klaar om te beginnen in 2016

Veerkracht in samenwerking – inspireren tot medeverantwoordelijkheid
De actuele dynamiek in de samenleving vraagt om een andere vorm van onszelf organiseren en om eigen leiderschap. Samenwerkingsverbanden zijn steeds vaker korter, wisselen snel en meer. Steeds vaker ook over organisatiegrenzen heen. Dit betekent dat leiderschapstaken moeten worden verdeeld/gedeeld op basis van eisen van de situatie en voorkeuren en kwaliteiten alle betrokkenen bij de samenwerking. 

Nieuwe Zorg – Alles wordt anders en de vraag blijft…
Een Leiderschapswerkplaats rond het in kaart brengen van veranderingen en wat dat nu betekent voor betrokken. Wat zijn de nieuwe opdrachten voor leiderschap. Met de Werkplaats® ontwikkelen we hierbij gereedschap voor de leider. In de werkplaats gaan we aan de slag met verschillende factoren in de verandering. Onderzoeken we waar we invloed hebben en waar we invloed kunnen laten toenemen. Alles wordt anders…aan de slag ermee.

Het nieuwe Team – leiding geven aan diversiteit
De manier waarop in de zorg naar een team gekeken wordt veranderd snel. Wie maakt deel uit van een team? Waren dat in het recente verleden vooral de professionals, van één discipline of alle bij een zorgvrager betrokken deskundigen, nu wordt er een nieuw soort team zichtbaar. 
Het team dat bij past de nieuwe zorg ziet er anders uit: heeft een andere, vaker wisselende, samenstelling.
bestaat uit niet alleen uit professionals. De uitdaging voor jouw leiderschap.

De cliënt de regie laten: een waardig leven
In deze werkplaats ligt de focus op HET WERK, waar doe je het voor. Samen sparren met collega’s over actuele situaties. Je leert en ervaart werkenderwijs die inzichten die je helpen in de waan van de dag heldere keuzes te maken en initiatief te nemen.

Doe je mee? Meer informatie over locatie(s), kosten en data op Leiderschapswerkplaats onze speciale website. of vraag hier informatie op via het contactformulier 

undefined