Privacy verklaring

Derksen Advies en Training hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Welke gegevens verzamelen wij

Derksen Advies en Training gebruikt persoonlijke en klantgegevens alleen voor (interne) bedrijfsdoeleinden en na toestemming voor het versturen van een nieuwsbrief. Zij verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

In de volgende situaties worden de volgende gegevens bewaard:

  1. Het aanvragen van informatie via de website zorgvoorleiderschap.nl . Nadat wij op uw verzoek hebben gereageerd zullen wij uw contactgegevens enkel in de mail bewaren.
  2. Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief wordt alleen uw naam en emailadres geregistreerd.
  3. Indien u deelneemt aan een workshop/training/opleiding binnen Derksen Advies en Training worden de volgende gegevens bewaard:

o    Voornaam en achternaam van de deelnemer

o    Het mailadres van de deelnemer

o    De factuurgegevens.

o    Geslacht (dit gebruiken wij om de juiste aanhef te gebruiken in onze communicatie)

 

Daarnaast verwerkt Derksen Advies en Training van de deelnemer genoteerd in verband met het verstrekken van een certificaat.

  • Register van docenten: NAW-gegevens van de docenten en trainers.
  • Register van klanten: NAW-gegevens van de instellingen en hun contactpersonen. Indien door u opgegeven: uw privé- en/of uw zakelijke gegevens m.b.t. contracten, financiële of andere overeenkomsten en diensten

Met welk doel worden de gegevens verzameld?

Het verwerken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om deze dienstverlening met u aan te gaan. Zonder deze persoonsgegevens is Derksen Advies en Training niet in staat om de gevraagde dienst aan u te leveren alsmede aan de andere verplichtingen te voldoen. U kunt deze dienst niet aangaan met Derksen Advies en Training zonder de desbetreffende persoonsgegevens te verstrekken.

Wij behandelen uw gegevens uiterst zorgvuldig Voorop staat dat we ons in alle gevallen houden aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Privacy op onze website

Derksen Advies en Training gebruikt op de website geen cookies en maakt geen gebruik van Google Analytics.

Verstrekken gegevens aan derden

Derksen Advies en Training zal persoonlijke en klantgegevens niet verkopen aan derden.

Gebruik van foto’s en filmpjes

Voor foto’s en filmpjes op de site, in trainingen en nieuwsbrief vragen wij vooraf schriftelijke toestemming van de personen die op de foto of film staan.  

Uw persoonsgegevens

Deelnemers en klanten hebben het recht om hun gegevens in te zien, aan te passen of te vragen de gegevens te verwijderen.

Om misbruik te voorkomen dient u dit verzoek in te dienen door middel van uw mailadres dat bij ons bekend is.

Bewaartermijn

Derksen Advies en Training bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Wijzigen van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Derksen Advies en Training zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren.

Derksen Advies en Training raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe uw informatie beschermt wordt.

Contactgegevens

Derksen Advies en Training, dr. A. Schweitzerstraat 55 2461 AZ Ter Aar. Email: info@zorgvoorleiderschap.nl

 

Vragen en klachten

Indien u nog vragen heeft over deze privacyverklaring van dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Als u van mening bent dat Derksen Advies en Training niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen via info@zorgvoorleiderschap.nl   Derksen Advies en Training wil u er tevens op wijzen dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.