De Beleving van Dementie

samen met Ludiek Trainingen

Een ontdekkingsreis door  ‘het kabinet’ van dementie

 Een praktische en interactieve training, gericht op het verwerven van inzicht in en het “verstaan” en begrijpen van mensen met dementie.

Naast kennis over het onderwerp is het belangrijk om te leren ontdekken wat de ander van jou nodig heeft. Dat betekent goed leren kijken, luisteren en voelen. Dan ervaar je of de ander zich veilig en geborgen voelt in zijn omgeving en bij jou als medewerker. Dan pas kun je op de juiste manier reageren en echt contact maken met mensen met dementie.

In de training komen de nieuwste inzichten over dementie aan de orde, zoals omgevingszorg en inzicht in het wat er in de hersenen van mensen gebeurt en wat dat vervolgens betekent  voor iemand die dement is. 

Door het gebruik van een kast, het kabinet, die de rode draad is van waaruit wij door middel van interactieve, ervaringsgerichte werkvormen, foto’s en symbolen, de training vorm geven en de medewerkers meenemen in de beleving van dementie. Uit ervaring blijkt dat medewerkers op deze manier de aangeboden theorie gemakkelijk kunnen koppelen aan de praktijk.

Medewerkers gaan vanaf dagdeel 1 aan de slag met casuïstiek uit de eigen praktijk met opdrachten die zij in hun dagelijks werk uitvoeren.

Onderwerpen die onder andere aan de orde komen:

  • Omgevingszorg
  • Inzicht in het brein (vier hersenniveaus).
  • Eigen houding vanuit presentie
  • Benaderingswijzen
  • Ontdekken van behoeften en wensen van de ander

Tijdsinvestering:

Twee, drie of vier dagdelen met eventueel een follow up dagdeel. Er is de mogelijkheid om een trainingsacteur in te zetten

 

Voorkant