Interactie over respectvolle bejegening

undefinedCliënten van zorginstellingen zijn afhankelijk van de wijze waarop medewerkers met hen omgaan. Dit vraagt om een heldere, gedragen visie in een team. Met deze visie geven we vorm met onze (zorg)houding. Met je visie geef je je kijk op mensen weer, verwoord je de manier waarop je met ze wilt omgaan. Hoe check ik of mijn intenties ook zichtbaar zijn: wat is het effect van mijn handelen op het welbevinden van een ander? Hoe kom ik over bij de cliënt, hoe kom ik over bij mijn collega? Vandaag staan we een dag met elkaar stil bij de vraag: Waar sta ik voor!

Wat zijn mijn motieven om te doen wat ik doe. Waar en hoe neem ik als teamlid verantwoordelijkheid voor mijn handelen en voor de zorg en dienstverlening op de afdeling.
Verantwoordelijkheid kunnen nemen voor je handelen vraagt om een visie. Welke concrete afspraken horen bij het waarmaken van de visie? Hoe wordt de visie zichtbaar in het handelen van alle dag? Komen medewerkers daarmee nog dichter bij eigen, innerlijke, drijfveren? Hierbij stilstaan is een noodzakelijke voorwaarde om ruimte te creëren voor een ander, om daadwerkelijk in te kunnen gaan op de vragen van een ander.

Doelstelling

Bewustwording van de manier waarop eigen motieven kunnen worden vertaald naar afspraken en werkwijzen.
Elkaar aanspreken en daarmee bijdragen aan het (kunnen)nemen van verantwoordelijkheid voor de zorg- en dienstverlening.

Opzet

Stil staan bij persoonlijke drijfveren zoals: wat leidt mij in mijn werk. Hoe past dit in de (werk)omgeving. In de praktijk vorm geven aan afspraken. Reflectiebijeenkomst(en) om met elkaar de resultaten te benoemen van de inspanningen.

Weten wat de mogelijkheden hiervan zijn in uw situatie? Vraag hier vrijblijvend voor een oriënterend gesprek over een programma op maat voor u gemaakt.

Overzicht trainingen

Neem contact met mij op