de KERN van zelfsturing

Krachtig Eigen Regie Nemen

KERN richt zich op veranderingen binnen de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking en de ouderenzorg. Het centrale thema is het realiseren van een maximale kwaliteit van leven met behoud van eigen regie en verantwoordelijkheid. Dit met ondersteuning van professionele medewerkers die op een krachtige wijze verantwoordelijkheid nemen voor de geboden zorg en ondersteuning en de daarbij horende taken en processen.

KERN verzorgt voor en met zorgorganisaties in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg praktijkgerichte leertrajecten op maat voor zorgteams, teamcoaches en leidinggevende waarbinnen leren en werken met elkaar verbonden worden. Het is lerend werken en werkend leren. De leertrajecten zorgen voor tevreden, betrokken cliënten, familieleden (mantelzorgers), krachtige medewerkers/teams en nieuwe efficiënte en effectieve werkprocessen.

Onze leertrajecten hebben als basis de 3 V’s ; Verantwoordelijk zijn, in Verbinding met je (werk)omgeving en met Vertrouwen in elkaar.

KERN verzorgt o.a. :

  • Leertraject ‘Krachtige teams’ voor zorgteams
  • Leertraject ‘Teamcoach’ ondersteuning en ontwikkeling van interne teamcoaches
  • Leertraject ‘Participerend leiderschap' voor leidinggevenden van krachtige teams
  • Leertraject ‘Samenwerken met familie/sociaal netwerk’ voor medewerkers die samenwerken met familie/sociaal netwerk
  • Leertraject ‘Van zorgen naar ondersteunen’ voor medewerkers die zorg en ondersteuning verlenen aan cliënten/bewonersKERN is een samenwerking van Walter van Limpt en Derksen Advies en Training.

Met Kern bundelen we onze jarenlange ervaring in de zorg als medewerker, leidinggevende, projectmedewerker, opleider/trainer en begeleider van leergroepen.

Walter van Limpt heeft nu ruim 14 jaar een trainingsbureau dat zich richt op zorgontwikkeling en zorgvernieuwing. Hij heeft veel ervaring met het werken met zelfsturende teams binnen de zorgsector. Hij is medeauteur van boeken over zelfsturing en zelfsturend leren. Daarnaast heeft hij heeft samen met Simon Schutte boeken geschreven over de ontwikkelingen binnen de zorg en de betekenis hiervan voor het ondersteunen en coachen van mensen met een beperking. 

Voor meer informatie over het aanbod KERN van zelfsturing kijkt u op de speciale website  de Kern van Zelfsturing

undefined