Mijn leiderschap in dit team

Hoe werkt mijn (persoonlijk)leiderschap in mijn team? Ben ik tevreden over mijn rol en wat anderen doen in dit team. Wat vinden de anderen van de samenwerking: leiden we onszelf of worden we geleid? 

Met een speciaal voor teams in de zorg ontwikkeld instrument, Team Diagnose Test (TDT), bent u in staat om effectief vast te stellen hoe het gesteld is het leiderschap in het team. 
Het invullen kost voor ieder teamlid ongeveer 10 minuten. De uitslag geeft aan op welke punten het functioneren van het team verbeterd kan worden. 
Teamdiagnose is bruikbaar in een training of start van teambegeleiding, waarin objectief de kwaliteit van leiderschap en het samenwerken wordt getoetst. De resultaten worden gebruikt om speerpunten voor verbetering te kiezen.

De test meet het gezamenlijke leiderschap in het team op drie gebieden: (T)aak,(R)elaties en (P)rocedures.

De taak van een team is om doelmatig en doeltreffend met elkaar te overleggen en aan een bepaald doel te werken. Dat gaat het gemakkelijkst als de onderlinge verhoudingen goed en openlijk bespreekbaar zijn. Het maken van afspraken en het treffen van regelingen rond die samenwerking kosten tijd en energie. Het is goed om daarbij procedures af te spreken. Het hanteren van procedures bevordert de taakgerichtheid en de onderlinge relaties. Deze procedures kunnen betrekking hebben op de taak (bijv. procedures van een cliëntenbespreking of besluitvormingsprocedures). Zij kunnen ook betrekking hebben op de onderlinge verhoudingen binnen het team (bijv. feedbackprocedures).

In dit programma wordt het (persoonlijk) leiderschap in het team onderzocht aan de hand van 10 aspecten.

10 aspecten

 • formuleren van teamdoelen
 • bijdragen van teamleden aan de vergadering
 • luisteren naar elkaar
 • creativiteit
 • meningsverschillen
 • leiderschap (ruimer dan voorzitterschap op zich)
 • het nemen van beslissingen
 • evaluatie
 • het geven van feedback
 • perceptie van elkaar(s werkgebied)

Met behulp van de test kan een overzichtelijk beeld gegeven worden van de kwaliteit van het samenwerken in het team. Bij de verwerking wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de informatie die in de scores zit vervat. Aan de hand van die items, benoemen teamleden aangrijpingspunten om functioneren te verbeteren.

Ieder verbetertraject wordt in overleg met de opdrachtgever en het betrokken team samengesteld naar aanleiding van de uitslag van de test.

Globaal ziet een verbetertraject na het maken van een test er als volgt uit:

 • Tijdens een team dag worden de testuitslagen doorgesproken met het team en met behulp van gerichte oefeningen worden de uitslag onderbouwd en inzichtelijk gemaakt voor de teamleden. 
 • Op basis hiervan wordt nemen teamleden met elkaar leiding in het verbeteren van de samenwerking.

Voor wie

Dit programma is geschikt voor zorgteams, mono- en multidisciplinair samengesteld, voor( middle-) management teams, projectteams

Vraag vrijblijvend inlichtingen of een oriënterend gesprek over de mogelijkheden in uw situatie.

Overzicht trainingen

Neem contact met mij op