Professioneel coachen: uw kwaliteiten als coach vergroten!

U bent coach of u wilt graag coach worden en weet dat de samenleving een steeds hoger verwachtingspatroon heeft van individuen en groepen. Als coach bent u onmisbaar in dit continue leer- en verbeteringsproces. U wilt uw expertise als coach vergroten en wilt dit op een praktische manier doen. Dan is de post-hbo opleiding Professioneel coachen een welkome aanvulling! De opleiding koppelt de theorie aan uw eigen praktijk en u traint en optimaliseert uw eigen vaardigheden.

Doelgroep post-hbo Professioneel coachen

U werkt als medewerker in de non-profit sector en u wilt u professioneel bezighouden met het coachen van medewerkers of heeft ambities hierin. U heeft een hbo werk- en ervaringsniveau. Uw mededeelnemers hebben hetzelfde werk- en ervaringsniveau en werken in een soortgelijke functie. Ervaren docenten/coaches ondersteunen uw ontwikkeling als professioneel coach.

De post-hbo opleiding Professioneel coachen wordt vermeld als bron bij het professionaliseringsthema ‘Persoonlijk leiderschap’ van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat de cursus Professioneel coachen gedeeltelijk aansluit bij het genoemde thema en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via informeel leren.

Programma/onderdelen

Tijdens de post-hbo opleiding Professioneel coachen komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • basiscoach  - de methodiek van het coachen waarbij de positie van de coach en communicatievaardigheden centraal staan - intervisietraject
  • teamcoaching - systeemtheoretisch denken als belangrijkste kader, de basisprincipes van teamontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden van de groep
  • Solution Focused coaching -geen problemen, maar oplossingen - de methodische uitgangspunten van Solution Focused trainingsgericht uitgewerkt

Wat leert u tijdens de post-hbo opleiding Professioneel coachen?

Na het volgen van deze opleiding:

  • kent en ervaart u de ‘kick’ van coaching
  • hebt u inzicht in de basisprincipes van coaching
  • beschikt u over de vaardigheden die bij coaching noodzakelijk zijn
  • kunt u werken met verschillende analyse- en gespreksmodellen
  • kent u uw eigen ontwikkelpunten met betrekking tot coaching
  • kunt u in een persoonlijk ontwikkelplan aangeven wat u verder wilt ontwikkelen en hoe u dit gaat doen

Resultaat post-hbo Professioneel coachen

Bij succesvolle deelname aan de opleiding Professioneel coachen ontvangt u een post-bachelor certificaat. Deelname aan de post-hbo opleiding Professioneel coachen levert 75,5 registerpunten op voor het opleidingstraject voor in Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen en voor bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers. 

samen met Inholland Academy

Start Rotterdam, donderdag 27 september 2018
  Haarlem, maandag 15 oktober 2018